Tag Archives: nordmøre

Nordmørsminne

En liten julehilsen til alle som måtte lengte litt hjem til jul.

Hans Hyldbakk (1898-2001) har skrevet diktet Nordmørsminne, men er nok best kjent for diktene Vårsøg og E slåttatæja som også har blitt tonesatt og gjort kjent av Henning Sommero.

Nordmørsminne

E satt ve ælven på Vinnavollja
Æn kvellj da Driva va stor å stri
Å vårkvellj va d å rænt færtrollja
E vart tå bøgdn slik blomsterti

E kjæm hauvv bjørka på Leirviklannja
Ho va den først så vart grøn om vårn
Der såg e fossn å Mulvikstrannja
Å Ålvundfjellja me tinn å tårn

E sto på Glåma å såg frå høgdn
På Skålvikfjordn dern låg bli å blå
Å evve Halsan mot Straumsneshøgdn
Smilt lannje mot me me vatna små

E sto på bergå der have blåna
Å Gripfyrn sto på stakå sin
D va så hjarte i brengånnj bråna
Færr lannje kjent e he minnja min

Da stæg d imot me frå stø å støla
Me barndomsbjøllå så kjent å kjært
Frå orderøra me djupe høla
Der fannj e alltj som va Vårsong verdt

Men æn gång væt e at lannje tek me
Me vårkvelljssalme så varmt i favn
Å bli e rimlaus, så ennjå ræk e
På Nordmørsvægå å finnj me hamn.

Reklamer

7 kommentarer

Filed under Hus og heim, Hyllemeter